Info voor kandidaat-leden

Wandelclub ‘Wandel Mee Ruisbroek vzw’ is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen VZW, met als lidnummer 1151

– Het lidgeld voor 2021 is vastgesteld op 15,00€ voor +16 jarigen en 10,00€ voor -16jarigen;
– Het clublokaal (wegens sluiting hebben we voorlopig geen vast adres)
– Jaarlijks is er een algemene vergadering in januari (deze is voor de club een verplichting omdat wij een VZW statuut hebben maar je bent natuurlijk zelf vrij om al dan niet aanwezig te zijn)

Wandel Mee Ruisbroek vzw organiseert elk jaar:

- 2 wandeltochten:

Zomertochten’ op 21 juli

Herfsttochten’ op 2e zondag na Allerheiligen

- is medeorganisator van de ‘Aspuursge-wandeltochten’ op  O.H.Hemelvaartdag
- busreizen naar andere wandeltochten

– gezellig samenzijn (ons 'ledenfeest', meestal de eerste zaterdag van februari)


– afwisselend barbecue en ontspanningsreis (meestal een zaterdag in september)
 

Deelname aan deze activiteiten is uiteraard niet verplicht maar we hebben jou als lid er graag bij natuurlijk!

– Tweemaandelijks verschijnt een clubblad “’t Potske”; wanneer je een e-mail adres hebt krijg je het digitaal bezorgd, zoniet zenden we je via de post een papieren exemplaar.

Door lid te worden ga je akkoord met de statuten van ‘Wandel Mee Ruisbroek vzw’; deze statuten liggen ter inzage op het secretariaat.

Bij inschrijving of bij hernieuwing van het lidmaatschap krijg je een document waarmee je het betaalde lidgeld geheel of gedeeltelijk kan recupereren bij de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.

Voor inlichtingen over onze club, onze wandelingen of de andere initiatieven kan je terecht bij één van de bestuursleden (zie 'BESTUUR')

 

** data kunnen in bepaalde omstandigheden wijzigen, hierover beslist het Bestuur.