Breugheltafel met onze leden op 23 november 2019

Een geslaagd initiatief met 54deelnemende leden!