Algemene Vergadering 25 januari 2020

Een groot deel van onze leden was op post om te luisteren naar onze plannen voor 2020.

Het financieel verslag en het activiteitenverslag over 2019 werd unaniem goed bevonden.

Het bestuur staat dus terug in de startblokken ...